ECDL

Datakortet og din Bedrift

Datakortet dokumenterer innehaverens brukerkompetanse på PC.

Nærmere beskrivelse av Datakortet finner du her.

Hvordan kan din organisasjon ha nytte av Datakortet?

 • Datakortet sikrer at medarbeiderne kan bruke de vanligste programmene på en PC på en effektiv måte.
 • Man kan lettere utvikle indi­viduelle kompetanseplaner med klare mål for PC-ferdig­heter.
 • Organisasjonen får et verktøy til å måle effekten av inves­teringer i opplæring, enten opplæringen foregår i vanlig jobb­situasjon eller ved hjelp av egne eller eksterne kurs­opplegg.
 • Datakortet kan dermed bidra til kvalitetssikring og doku­mentasjon av kompetanse­hevingsaktiviteter.

Fordelene med å bli eget testsenter:

 • En organisasjon kan bli et testsenter med tilgang til testsystemet og mulighet for å gjennomføre tester for egne ansatte.
 • Organisasjonen har kontroll over gjennomføringen av testene
 • Den enkelte trenger ikke forlate bedriftens lokaler for å ta testene
 • Nyttig verktøy i kompetanseutviklingen av hele organisasjonen
 • Med et testsenter i huset kan man lett la jobbkandidater ta de ønskede sertifiserende Datakorttestene i forbindelse med intervju, dersom de ikke fra før av kan dokumentere sine datakunnskaper.

Tilpassede tester eller nye tester:

 • Det er mulig å gjøre avtaler om tilpasning av enkelte moduler.
 • Datakortets testutviklere kan også lage skreddersydde tester innen andre fagområder etter nærmere spesifikasjon og avtale.

Alle kan ta Datakortet!

DATAKORTET – ET KVALITETSSTEMPEL

..... for deg: Du kan dokumentere overfor arbeids­giver at du har god IT-kompetanse og at du behersker datamaskinen på jobb og hjemme på en effektiv måte.
….. for arbeidsgiver: Du vet at dine ansatte med Datakortet har god IT-kompetanse og be­hersker datamaskinen og programmene effek­tivt. Dette bidrar til økt trivsel, økt kvalitet og tidsbesparelser som kommer både ansatte, bedriften og bedrif­tens kunder til gode.