ECDL

Datakortet for organisasjoner!

Vi må få de ansatte bedre på data!
– Geir Liavåg Strand, organisasjonssjef i Gloppen kommune.
Da organisasjonssjef i Gloppen Kommune, Geir Liavåg Strand, oppdaget at flere av feilene som ble innmeldt til brukerstøtte gikk på manglende datakompetanse, kontaktet han Datakortet og vi satte igang med et kompetansehevingsprosjekt i tre deler.

Steg 1: Anonym kartlegging

Første del er en anonym kartlegging av alle ansatte. Anonym - fordi man unngår at noen trekker seg unna fordi de er redd for resultatet. Alle ansatte – fordi både leder og den enkelte kan bli overrasket over hvem som mangler basis ikt-kompetanse.

Steg 2: Opplæring

Andre del er tilbud om opplæring. Det vil vanligvis være behov for en kombinasjon av vanlig klasseromsundervisning og e-læring. Vi tilbyr nano-læring i samarbeid med Junglemap.

Steg 3: Sertifisering

Tredje del er avsluttende tester eller sertifisering. Da kan man gjøre før-og-etter målinger og dokumentere effekten av prosjektet, og man vil finne frem til de typisk 5-10 % som enda ikke har kommet seg på ønsket nivå. Vi har ferdige maler for alt fra brev til ansatte til beslutningsunderlag til ledelsen.

Gloppen anslår å spare inn 12 årsverk av 500 – som de skal bruke til å bedre service og kvalitet til sine innbyggere.

Hva kan dere bruke de ekstra ressursene til i din organisasjon?

Bernt Nilsen