ECDL

Startsiden for Kandidater

Datakortet gir våre medlemmer et fortrinn i jobbmarkedet fordi de kan doku­mentere sin bruker­kompetanse overfor arbeidsgiver. Når du tar Datakortet tilegner du deg grunnkompetanse som er nød­vendig uansett hvor du ønsker å arbeide. Et kursbevis sier kun at du var tilstede, Datakortet sier at du har tilegnet deg kritiske ferdigheter.

Datakortets moduler

Du kan selv velge hvilke moduler du ønsker å ta ut fra egne ønsker og behov, og du bestemmer selvfølgelig også rekkefølgen. De ti grunnleggende modulene er

Dersom du velger å ta syv av disse modulene vil du i tillegg være ECDL sertifisert.


Datakortet er nyttig, enten du er skoleelev/student, arbeidssøkende, er i arbeid eller har en PC hjemme du vil lære å bruke bedre.

Alle kan ta Datakortet!

DATAKORTET — ET KVALITETSSTEMPEL

... for deg: Du kan dokumentere overfor arbeidsgiver at du har god IT-kompetanse og at du behersker datamaskinen på jobb og hjemme på en effektiv måte.
... for arbeidsgiver: Du vet at dine ansatte med Datakortet har god IT-kompetanse og behersker datamaskinen og programmene effektivt. Dette bidrar til økt trivsel, økt kvalitet og tidsbesparelser som kommer både ansatte, bedriften og bedriftens kunder til gode.