dkbox corners dkbox corners
ECDL

Kartlegging M5 Access 2007

Kartleggingstesten dekker hele fagplanen til modul 5, Database, som er basis for Datakorttesten for denne modulen. Testen består av 50 spørsmål og har en tidsbegrensning på 60 minutter.

modulprogramvareversjonpris
M5: Database Microsoft Access 2007 99,-

Hvordan kjøpe selvtester

Selvtester kjøper du ved å bruke mobiltelefonen til å sende en sms til 2440.

kjøp kart m5 access 2007

Hva er en Kartleggingstest?

En Kartleggingstest er en dybdetest med rundt 50 spørsmål tilfeldig valgt fra spørsmålsdatabasen for et fagområde. En kartleggingstest vil fortelle deg i detalj hvor du må studere mer for å bestå en sertifiserende test.