ECDL

Om Datakortet

Eiere

Den Norske Dataforening er majoritetseier. De andre eierne er Norsk Hydro, Telenor Bedrift, Sør-Varanger Invest samt Voksenopplæringsforbundet og SINTEF.

Styret

Styret består av styreleder Bjørn Trondsen, Helge Moen, Anne Marie Wikan, Tone Dalen og ansattes representant Erlend Dalen.

Datakortets Fagråd

Fagrådet er et konsultativt organ for styret i faglige spørsmål. Det skal bidra til viktige strategiske faglige avgjørelser og påvirke Datakortets faglige utvikling gjennom uttalelser i saker som det blir forelagt og ved selv å fremme saker av faglig natur.

Testsentre

Datakortet har et landsdekkende nettverk av om lag 300 Testsentre. Disse tilbyr undervisning innenfor Datakortets moduler i tillegg til ulike typer tester i Datakortets moduler, Båtførerprøven osv. Det typiske Testsenter er et kurssenter som tilbyr klasseromsundervisning i godkjente lokaler. De har også godkjente Testledere som står for profesjonell gjennomføring av sertifiserende tester.

I tillegg til de kommersielle Testsentrene, er en del skoler Testsenter for egne ansatte og elever. Til slutt har vi også bedrifts-interne Testsentre som kun tester egne ansatte. I tillegg finnes det om lag 100 Testsentre i regi av vårt datterselskap Norsk Test som tilbyr et begrenset antall tester som bl.a. Båtførerprøven.

Ansatte

Adm. Dir.
78 97 35 00
901 03 456
Fagkonsulent Marked
78 97 35 00
975 21 559
Sr Web Arkitekt
78 97 35 00
Fagkonsulent Testutvikling
78 97 35 00
922 08 036
Fagkonsulent Testutvikling
78 97 35 00
Utvikler
78 97 35 00
934 20 252
Kontormedarbeider
Programmerer
78 97 35 00
922 95 832
Kontorleder