dkbox corners dkbox corners
ECDL

Datakortets Fagråd

Fagrådet er et konsultativt organ for styret i faglige spørsmål. Det skal bidra til viktige strategiske faglige avgjørelser og påvirke Datakortets faglige utvikling gjennom uttalelser i saker som det blir forelagt og ved selv å fremme saker av faglig natur.