ECDL

Testsentersidene

Fagplan 4-tester


Det er besluttet å videreføre fagplan 4-tester også i 2017. Disse vil ikke bli oppgradert til nyere programvareversjoner, men kun til "Nye Datakortet" fagplanen.

Datakortet på kurssenteret

Datakortet er en etablert merkevare og standard i markedet. Samtidig er Datakortet en sertifiserende uavhengig test som dokumenterer innehaverens IT-brukerkompetanse.

Bestått test dokumenterer hva man har lært og ikke bare hva man ”skulle ha lært” slik som kursbevis gjør.

Et autorisert Datakort testsenter som lar kursdeltakerne på et kurs ta Datakorttestene sørger både for å høyne kvaliteten og kvalitetssikre kursene. Datakortet vil også fungere som en pådriver og motivasjon for kursdeltakere. Erfaringer viser at man finner større engasjement og motivasjon på kurs hvor deltakerne skal ta Datakorttesten etter endt opplæring.

Mange kunder krever faktisk at kursleverandør skal være autorisert Datakorttestsenter for å kunne levere tilbud på kurs til dem.

Hvorfor bli et testsenter

Fordelene med å være et autorisert testsenter for Datakortet:

 • Det gir rett til å bruke Datakortets logo og merkenavn i egen markedsføring.
 • Større salgs-/markedsføringseffekt.
 • Datakortet er kjent og en etablert standard i markedet.
 • Datakortet er en kvalitetssikring av kurstilbudet.
 • Datakortet er et kvalitetsstempel.

Datakortet i skolen

Mange skoler velger å bli Datakort testsentre. Det å kunne beherske en PC og ha gode ferdigheter innen de vanligste kontorapplikasjoner, blir mer og mer nødvendig for å kunne følge med i dagens IKT-samfunn. Datakortet har et meget godt tilbud til alle skolene i Norge.

Dagens skole legger opp til at den enkelte skole skal definere sine mål for bruk av IKT. Vi vet at mange bruker uforholdsmessig lang tid på enkle operasjoner når de skal lage et dokument eller en presentasjon. Gi elevene dine et forsprang når de skal videre i livet, og gi de en strukturert undervisning som avsluttes med sertifiserende test. Da har de i tillegg enn etterspurt kompetanse når de er ferdige.

Datakortets skoletilbud gjelder offentlige grunn- og videregåendeskoler, offentlige høgskoler og universitet.

Dersom en offentlig godkjent skole ønsker å etablere eget testsenter gis følgende rabatt på gjeldende pris:

 • 50% rabatt 1. året på autorisering og årsavgift
 • 25% rabatt fra og med år 2 på årsavgift
 • 25% rabatt på pris pr test til testsenter
 • 10% rabatt på veiledende utsalgspris på Kompetansebevis

Skoleavtalen er ikke tillat brukt hvis skolen skal holde kurs for eksterne deltakere, der deltakerne ikke er egne elever og ansatte.

Hvorfor bli et testsenter?

Datakortet er en europeisk standard for brukerkompetanse i kontorapplikasjoner. Har du Datakortet, er man sikker på at personene har ønsket kompetanse for å jobbe effektivt. Datakortet er velegnet for både elever og lærere som ønsker en oppgradering av sine datakunnskaper og dokumentasjon på hva man kan.

 • Som kompetanseheving til lærere og øvrige ansatte.
 • Som opplæring og testing av elevene.
 • Mulighet for å dokumentere IT-kompetansen til elevene før de for eksempel forlater skolen.
 • Lettere å bruke IKT i skolearbeidet og undervisningen når kompetansen er tilstede.
 • Datakortet er motiverende og spennende for elevene.