Pakke 1: Kartleggings­test digital basis­­­kompetanse.

Pris 200,- pr person. Rask og enkel gjennomføring for å få et tidsbilde av status i organisasjonen.


Rask og enkel gjennomføring for å få et tidsbilde av status i organisasjonen.

 1. Anonymiserte testresultat
 2. Testen dekker digital basiskompetanse i henhold til FinAut sitt rammeverk
 3. Kandidat får tilbakemelding på sitt resultat
 4. Arbeidsgiver får statistikk for organisasjon som helhet, avdelingsvis og kategorier på overordnet nivå
 5. Det vil bli kartlagt hvilke verktøy som brukes av de ansatte

Pakke 2: Kartleggings­test og individtilpasset opplæring digital basis­kompetanse.

Pris 350,- pr person for test og opplæring fra Junglemap for organisasjon med 500 ansatte.


 1. Innledende test som gir grunnlag for tilpasset opplæring
 2. Testen dekker digital basiskompetanse i henhold til FinAut sitt rammeverk
 3. Opplæring basert på testresultat
 4. Arbeidsgiver får adgang til rapport på individnivå
 5. Det vil bli kartlagt hvilke verktøy som brukes av de ansatte
 6. Slutt-test for å dokumentere effekt

Alle tester og opplæringsmoduler er tilpasset FinAuts rammeverk for digital basiskompetanse. Anonym statistikk vil bli håndtert sammen med FinAuts øvrige statistikk fra finansnæringen. Mulighet for tilpasning i omfang og antall kandidater.

Her er et par eksempel på statistikk: