ICDL

Verdens største sertifisering av digital kompetanse.

ICDL er standarden for digital kompetanse hos deg som daglig bruker av en PC eller Mac. ICDL gir studenter og ansatte kunnskapen som er nødvendig for å bruke en datamaskin effektivt og riktig, basert på eksisterende kunnskap og som motivasjon for videre læring og utvikling. Utprøvd, testet og anerkjent, er ICDL nå gjennomført av over 15 millioner mennesker over hele kloden. Over 300.000 personer har tatt en eller flere moduler i ICDL, eller Datakortet som vi kaller det i Norge.

ICDL er basert på fagplaner utviklet av ICDL Foundation, som gir retningslinjer for videre utvikling av konseptet. ICDL er nå tilgjengelig i over 150 land og på over 40 språk.

ICDL er definisjonen av digital kompetanse. De ulike modulene, som blant annet er Tekstbehandling, Regneark, Grunnleggende IT og Internett og e-post. Se fagplan for utfyllende informasjon. Opplæringen i hver modul avsluttes med en sertifiserende test, som blir ført opp på ditt Kompetansebevis når den er bestått. Kompetansebeviset er ditt vitnemål etter endt opplæring.

Uansett om du er ansatt, student eller arbeidssøker, vil du ha stort utbytte av å sertifisere deg i våre moduler.