ECDL

Datakortet

— bevis på hva du kan!

Datakortet er sertifiserende ferdighetstester som dokumenterer IT-kompetanse innenfor de vanligste bruksområdene for en PC.

De sertifiserende testene må tas på et av våre
autoriserte testsentre rundt om i Norge.

Les mer på Startsiden for Kandidater.

Ny e-læring for Datakortet er lansert.
Junglemap har gitt ut e-læring for flere av Datakortets moduler.

Kandidater

Datakortet
gir våre medlemmer et fortrinn i jobbmarkedet fordi de kan doku­mentere sin bruker­kompetanse overfor arbeidsgiver. Når du tar
Datakortet
tilegner du deg grunnkompetanse som er nød­vendig uansett hvor du ønsker å arbeide. Et kursbevis sier kun at du var tilstede,
Datakortet
sier at du har tilegnet deg kritiske ferdigheter.

Arbeidsgivere

Datakortet
gir deg som arbeids­giver muligheten til å utvikle individuelle kompetanse­planer for dine ansatte. Våre fortester, stikkprøver (KvikkSjekk) og sertifiserende tester, gir deg konkrete mål på dine aktiviteter for å heve kompetansen blant dine ansatte — enten de foregår i vanlig jobbsituasjon eller ved ekstern kursing.
Les mer på Arbeidsgiversidene.

Testsentre

Datakortet
er en uavhengig test som dokumenterer kompetansen til kursdeltakerne. Datakortet viser hva de har lært, og ikke bare hva de skulle ha lært, slik et kursbevis gjør.
Datakortet
er en etablert merkevare og standard i markedet. Datakortet er et kvalitets­stempel for testsenteret og gir trygghet når kandidater skal velge opplæringssted.
Les mer på Testsentersidene.