grunnleggendeitkunnskaper grunnleggendeitforståelse tekstbehandling regneark databaser presentasjoner e-post sikkerhet bildebehandling helse

Datakortmodulene

Grunnleggende IT-forståelse

Grunnleggende IT-forståelse krever at kandidaten skal kjenne til hovedkomponentene som en datamaskin er bygget opp av og forstå nøkkelbegreper innenfor IT, f.eks. lagring av data, minne, bruksområder for programvare i samfunnet og bruk av nettverk. Kandidaten skal også ha en forståelse av IT-systemene man møter i det daglige, og hvordan bruk av datamaskiner kan påvirke helsen. Kandidaten skal dessuten ha kunnskap om sikkerhet og jus i tilknytning til bruk av datamaskiner og programvare.

Modulens mål

Kandidaten skal:

 • Vite hva maskinvare er, og kjenne til hva som påvirker ytelsen til en datamaskin. Kjenne til begrepet eksterne enheter.
 • Vite hva programvare er og komme med eksempel på vanlige bruksområder, samt kjenne til ulike operativsystem.
 • Forstå hvordan man benytter nettverk og kjenne til ulike måter å koble seg til Internett.
 • Ha forståelse for hva IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) er og komme med eksempel på IKT-systemer man møter i det daglige.
 • Vise forståelse for hvilke helse, sikkerhet og miljø hensyn en skal ta ved bruk av datamaskiner. Forstå at bruk av datamaskiner kan påvirke helse, miljø og sikkerhet. Kjenne til viktige sikkerhetstiltak i forbindelse med bruk av datamaskiner.
 • Vite om en del emner innenfor sikkerhet og jus i tilknytning til bruk av datamaskiner og programvare.
Last ned komplett fagplan her.
Bruk av datamaskin og operativsystem

Bruk av datamaskin og operativsystem, krever at du skal demonstrere grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i bruk av datamaskinen og operativsystemet. Du skal være i stand til å justere de mest vanlige innstillinger i operativsystemet, bruke hjelpesystemet og håndtere programmer som har låst seg. Du skal vise evnen til å arbeide effektivt i skrivebordsmiljøet, og håndtere ikoner og vinduer. Han eller hun skal kunne håndtere filer og kataloger/mapper, vite hvordan man kopierer, flytter og sletter filer og kataloger/mapper, samt hvordan man komprimerer og pakker ut filer. Du skal også forstå hva et virus er og hvordan du bruker et antivirusprogram. Du skal også kunne bruke enkle redigeringsverktøy og ulike utskriftsmuligheter som er tilgjengelige i operativsystemet.

Modulens mål

Kandidaten skal være i stand til å:

 • Bruke hovedelementene i operativsystemet inkludert å justere de mest vanlige innstillinger samt bruke tilgjengelige innebygde hjelpesystem.
 • Arbeide effektivt i skrivebordsmiljøet og kunne håndtere det grafiske brukergrensesnittet.
 • Håndtere og organisere filer, kataloger/mapper og vite hvordan man enkelt identifiserer og finner de igjen.
 • Bruke hjelperedskap til å komprimere og pakke ut filer og bruke antivirus programvare til beskyttelse av datamaskinen.
 • Bruke enkle redigeringsverktøy og ulike utskriftsmuligheter som er tilgjengelige i operativsystemet.
Last ned komplett fagplan her.
Tekstbehandling

Tekstbehandling, krever at du skal demonstrere grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i bruk av et tekstbehandlingsprogram. Du skal kunne utføre dagligdagse oppgaver som å opprette, formatere og skrive ut dokumenter. Han eller hun skal også kunne kopiere eller flytte tekst mellom dokumenter. I tillegg skal du kunne bruke mer avanserte funksjoner innen tekstbehandling som å opprette tabeller, bruke bilder og figurer i et dokument samt bruke flettefunksjonen.

Modulens mål

Kandidaten skal kunne:

 • Jobbe med dokumenter og lagre dem i ulike filformater.
 • Bruke integrerte funksjoner som finnes i tekstbehandlingsprogrammet, slik som hjelpefunksjonen, for å øke produktiviteten.
 • Opprette og redigere mindre dokumenter for deling og distribusjon.
 • Bruke ulike formateringer i dokumenter for å forbedre kvaliteten før distribusjon, samt kjenne til god praksis for hensiktsmessige formateringsvalg.
 • Sette inn tabeller, bilder og objekter i dokumenter.
 • Klargjøre dokumenter for e-post fletting.
 • Justere dokumentets innstillinger og gjennomføre stavekontroll før utskrift.
Last ned komplett fagplan her.
Regneark

Regneark, krever at du skal forstå egenskapene til et regneark og demonstrere grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i bruk av et regneark. Kandidaten skal kunne utføre oppgaver i forbindelse med å planlegge, opprette, formatere og tilpasse et regneark. Han eller hun skal også kunne bruke grunnleggende matematiske formler og logiske funksjoner som er innebygd i regnearkprogrammet. Du skal demonstrere ferdigheter i å opprette og formatere diagrammer/grafer.

Modulens mål

Kandidaten skal kunne:

 • Jobbe med regneark og lagre de i ulike fil-format.
 • Bruke innbygde funksjoner som hjelpefunksjonen for å øke produktiviteten.
 • Skrive data inn i celler og lage lister, kunne velge, sortere, kopiere, flytte og slette data.
 • Redigere rader og kolonner i et regneark. Kopiere, flytte, slette og gi nye passende navn.
 • Bruke grunnleggende matematiske formler og logiske funksjoner som er innebygd i regnearkprogrammet. Vise forståelse for bruk/laging av formler og være i stand til å identifisere en error/ feilmeldinger i formler.
 • Formatere innhold, tall og tekst i et regneark.
 • Velge, lage og formatere diagrammer for å formidle informasjon meningsfylt.
 • Tilpasse regneark innstillinger, kontrollere og rette innholdet før ferdigstilling og utskrift.
Last ned komplett fagplan her.
Database

Database, krever at du skal forstå de grunnleggende prinsippene ved databaser og vise evne til å bruke en database på en datamaskin. Kandidaten skal kunne lage og endre tabeller, spørringer, skjema og rapporter. Kandidaten skal også kunne opprette relasjoner mellom tabeller og finne informasjon i en eksisterende database ved å bruke spørringer, tilgjengelige utvelgings- og sorteringsverktøy i databasen.

Modulens mål

Kandidaten skal:

 • Forstå hva en database er og vite hvordan den er bygd opp.
 • Lage enkle databaser og vise databasens innhold i forskjellige visninger.
 • Lage en tabell, definere og modifisere felt og deres egenskaper; skrive inn og redigere data i en tabell.
 • Sortere og bruke filter på tabeller og skjema; Lage, redigere og kjøre spørringer for å trekke ut spesifikk informasjon fra databasen.
 • Vite hva et skjema er, og kunne opprette et skjema for å legge til, endre, slette oppføringer/data i poster.
 • Lage rutine rapporter og gjøre de klar for distribusjon.
Last ned komplett fagplan her.
Presentasjon

Du skal demonstrere kunnskaper og ferdigheter i bruk av presentasjonsverktøy på en datamaskin. Videre skal du kunne grunnleggende funksjoner i programmet, som å opprette, formatere og klargjøre presentasjoner for distribusjon og framvisning. Du skal vise praktiske ferdigheter i å kopiere, flytte og endre størrelsen på tekst, figurer, bilder og diagrammer i en presentasjon eller mellom presentasjoner. Man skal også være i stand til å gjennomføre grunnleggende operasjoner med figurer, bilder, diagrammer og tegnede objekter, samt å bruke ulike effekter for lysbildeframvisning.

Modulens mål

Kandidaten skal kunne:

 • Jobbe med presentasjoner og lagre dem i ulike filformat.
 • Bruke integrerte verktøy som hjelpefunksjonen til å øke produktiviteten.
 • Forstå ulike presentasjonsvisninger og når en skal bruke de ulike, bruke ulik layout og design på lysbilder og redigere dem.
 • Legge til, redigere og formatere tekst i en presentasjon. Gjenkjenne god praksis i å gi lysbildene gode overskrifter.
 • Velge, lage og formatere diagrammer for å formidle informasjon meningsfullt.
 • Sette inn og redigere bilder, figurer og tegnete objekter.
 • Sette inn animasjon og overgangseffekter i presentasjoner og se over og rette innhold før utskrift og fremvisning.
Last ned komplett fagplan her.
Internett og elektronisk post

Internett og elektronisk post er delt i to deler. Den første delen, Internett, krever at du forstår noen grunnleggende egenskaper og begreper i forbindelse med Internett og noen sikkerhetsaspekter i forbindelse med bruk av Internett. Der skal du kunne utføre grunnleggende søk på WWW ved å bruke en vanlig nettleser og tilgjengelige søkemotorer. Han eller hun skal kunne legge inn et bokmerke for websider og skrive ut websider og søkeresultater. Kandidaten skal også kunne bruke web-baserte skjema. Den andre delen, elektronisk post (e-post), krever at du forstår noen grunnleggende egenskaper og begreper i forbindelse med e-post og noen sikkerhetsaspekter i forbindelse med bruk av e-post. Kandidaten skal demonstrere evnen til å bruke et e-postprogram for å sende og motta meldinger, sette inn et filvedlegg i en e-post og å organisere og ordne mapper til e-post i det aktuelle e-postprogrammet.

Modulens mål for del Internett

Kandidaten skal være i stand til å:

 • Forstå hva Internett er og kjenne til vanlige begreper. Kjenne til noen sikkerhetshensyn en må ta når man bruker Internett.
 • Bruke en nettleser til daglige/vanlige gjøremål og endre innstillinger i nettleseren.
 • Fullføre og levere nettbaserte skjemaer og kunne søke etter informasjon på nettet.
 • Lagre nettsider og laste ned filer fra Internett. Kopiere innhold fra en Internettside til et dokument.
Modulens mål for del e-post

Kandidaten skal være i stand til å:

 • Forstå hva e-post er og kjenne til noen fordeler og ulemper knyttet til bruken av e-post. Være klar over andre kommunikasjonsmuligheter.
 • Være klar over nettetikette og sikkerhetsaspekter ved bruk av e-post.
 • Opprette, utføre stavekontroll og sende e-post. Svare på og videresende e-post, behandle vedlegg og skrive ut en e-post.
 • Være klar over måter å øke produktiviteten på når man arbeider i et e-postprogram. Organisere og behandle e-post.
Last ned komplett fagplan her.
IT sikkerhet

Bredden av ferdigheter og kunnskap denne modulen inneholder er spesielt relevant i dagens teknologiske landskap, fordi flere nå bruker datamaskiner til å kommunisere, dele informasjon og til å kjøpe varer og tjenester på nettet. Som et resultat blir datakriminalitet stadig mer utbredt, og metodene brukt for phishing, spamming og sikkerhetsinnbrudd, m.fl., blir stadig mer sofistikerte, på samme måte som teknologien som gjør de mulig.

Last ned komplett fagplan her.
Bildebehandling

Bildebehandling krever at kandidaten kjenner hovedbegrepene innenfor digitale bilder og kunne bruke bildebehandlingsprogram for å bearbeide bilder, legge til effekter og klargjøre bildet for web eller trykk. Forstå egenskaper til forskjellige filtyper, og hvordan de kan brukes på forskjellige måter.

Last ned komplett fagplan her.
Helse

Datakortet Helse – for IKT kompetanse i helsetjenesten er laget for å sikre kompetanse i behandling av pasientinformasjon og forståelse for de krav og regler som stilles.

Last ned komplett fagplan her.