intro-slide

Digital kompetanse må utvikles hele livet.

Datakortet har over 20 års erfaring i å teste digital kompetanse. Mange sliter med å bruke PC og Mac effektivt. Vi kan hjelpe deg og din organisasjon å nå dine mål!
Sjekk også DigKomp, vårt nye produkt for digital basiskompetanse!

what-is-slide

Hva er Datakortet?

Datakortet er kartleggings- og sertifiserende tester. Testene dokumenterer digital kompetanse i programmene som brukes i arbeidshverdagen. Dette omfatter ulike versjoner av Windows og Office-pakken.
Beståtte tester påføres ditt personlige kompetansebevis. De sertifiserende testene må tas på et av våre autoriserte testsentre rundt om i Norge.

grunnleggendeitkunnskaper grunnleggendeitforståelse tekstbehandling regneark databaser presentasjoner e-post sikkerhet bildebehandling helse

Materiell og tester

Kartleggingstester

Ta en test for å sjekke om du er klar for sertifiserende Datakorttester. Kvikksjekktesten har 15 spørsmål, og kartleggingstestene har et spørsmål fra hvert underemne i fagplanen, rundt 50 spørsmål.

e-læring

Både Junglemap og Datapower tilbyr e-læring for Datakortet.

Bøker

Det finnes mange bøker for Datakortet, både enkeltmoduler og samlebøker med flere moduler hos Datapower.

Priser

En sertifiserende Datakorttest koster 680,- og kjøpes på et av våre testsentre. I prisen ligger også tilgang til en Kvikksjekk test og en Kartleggingstest for hver modul. Testsenteret vil ordne dette for deg. Prisen dekker også utskrift av diplom og plastkort etter fire beståtte moduler.

Testsenter

Testsentre finnes over hele landet, og du gjør avtale med testsenteret direkte om tidspunkt for test.

Datakortet har dessverre ikke oversikt over åpningstid, kapasitet eller ferie ved de forskjellige Testsentrene.

Finn testsenter

Fordeler

  • Bekrefter kompetanse

    Et kursbevis viser at du har møtt opp til et kurs. En sertifiserende test krever at deltakerne bearbeider kunnskapen i etterkant av opplæringenfor å oppnå læringsmålet. Kort sagt dokumentert kompetanse i praksis.

  • Øker produktivitet

    Lær deg mulighetene programmene gir, så jobber du mye mer effektivt. Ikke kast bort tiden på feil bruk av programmene.

Dette er vi interessert i!

Ta kontakt så kan vi avtale en prat om ulike løsninger.

Kontakt oss