Visjon

Datakortets målsetting er å bidra til å heve datakompetansen i det norske samfunn. En rekke undersøkelser og tilbakemeldinger dokumenterer at det fortsatt er et stort behov for dette.

For den enkelte vil dette bidra til å gjøre hverdagen lettere, og man vil unngå ekskludering på grunn av manglende digital kompetanse. For arbeidsgiver betyr det at de ansatte får gjort det de egentlig skal i løpet av dagen i stedet for å kaste bort tid på dataproblemer. For det offentlige betyr det at man i større grad kan lansere nye tilbud og tjenester på nett. Dette vil gi økende kvalitet og reduksjon av kostnader fordi stadig flere kan ta i bruk de nye tjenestene.

Over 200 000 personer i Norge tatt en eller flere Datakort-tester! Dette skyldes ikke minst innsatsen fra hundrevis av kurssentre landet rundt, og selvfølgelig leverandører av opplæringsmateriell. Vi ønsker å levere produkter med god kvalitet og god service som gjør at vi sammen kan levere komplette løsninger for enkeltperson og organisasjon.

Vi, og sikkert mange av dere, får av og til spørsmålet ”Hva er egentlig Datakortet?”. Det er ikke noe enkelt svar på det. Datakortet har blitt så mye for så mange siden vi startet opp i 1996. Datakortet er en bedrift, det er et kompetansebevis, et kurs eller en test, et plastkort osv.

  • Bedriften Datakortet ble etablert 16. desember 1996, ligger i Kirkenes og har entusiastiske medarbeidere.
  • Kompetansebeviset Datakortet er ditt verdipapir etter fullført testing. Her føres alle beståtte moduler.
  • Plastkortet ICDL Start får du tilsendt når du har fått bestått fire valgfrie moduler.
  • Datakort-testen tas på autoriserte Testsentre.
  • Datakort-kurset tar du på et av våre Testsentre hvis du har behov for opplæring.
  • Datakort elæring kan brukes som støtte til eller i stedet for vanlig klasseromsundervisning.
Hilsen,
Bernt Nilsen
Adm.dir.